hvad er
idé-Workshop PLUS ?

Idé-Workshop PLUS består af et koncentreret møde på et par timer med faglige indspark og sparring, hvor vi gennem går dine tanker og ønsker til dit husprojekt.

Derudover hjælper jeg med at præcisere din ide. Du får en skitsering af mulig planløsning og indretningsideer. Du får overblik over hvad der kan lade sig gøre og en konkretisering af løsningen.

Et idé-Workshop PLUS med Skitsering og visualisering koster fra 5.000,00 kr. inkl. moms

hvad bidrager FORny dit hus med til idé-workshop PLUS?

Inspiration & kreativitet

Sparring til at se smarte muligheder og løsninger

Teknisk viden

Hvad kan man jf. lovgivning, lokalplan, byggereglement osv.?

Skitsering og visualisering

Skitser og visualiseringer på hvordan kommer din drømmebolig kommer til at se ud.

Indretning & Materialevalg

Hvilke muligheder har din bolig i forhold til indretning & Materialevalg?

Byggeteknisk viden

Hvad kan lade sig gøre rent byggeteknisk?

Rådgivning fra ingeniør, byggesagkyndig, energikonsulent og lignende er ikke en del af pakkerne. Hvis opgaven kræver det, kan dette leveres som en ekstra ydelse på timebasis – på denne måde kommer I ikke til at betale for noget, der ikke er behov for. Spørg mig om et tilbud i det konkrete tilfælde.

Kan projektet efterfølgende ikke realiseres pga. byggetekniske forhold, som viser sig urealistiske, tilbydes en tilretning. Forhold, som ikke kan eller bliver afdækkes før projektstart – beskadiget sokkel, råd i tagkonstruktion, skimmelsvamp el. lign. ydes der ingen kompensation for.