Skal du
bygge om?

Skal du bygge om kan FORNY DIT HUS hjælpe dig i flere faser af ombygningen – helt fra den kreative proces med ideudvikling til den endelige udvikling af byggetekniske tegninger og myndighedsgodkendelser.

Du bestemmer selv hvor meget, FORNY DIT HUS skal involveres og hvad du selv går videre med.

Levering af pakke med byggetekniske tegninger koster fra 10.000,00 kr. inkl. moms. 

hvad bidrager FORny dit hus ved en ombygning ?

Inspiration & kreativitet

Sparring til at se smarte muligheder og løsninger

Teknisk viden

Hvad kan man jf. lovgivning, lokalplan, byggereglement osv.?

Skitsering og visualisering

Skitser og visualiseringer på hvordan kommer din drømmebolig kommer til at se ud.

Byggeteknisk viden

Hvad kan lade sig gøre rent byggeteknisk?

Byggetekniske tegninger

Tegningen kan bruges til indhentning af tilbud fra håndværkere og entreprenør og til eventuel godkendelse hos myndigheder.

Indretning & Materialevalg

Med i tegningen er beskrivelse af materialevalg, konstruktionsopbygning og plantegning med præcise mål

Rådgivning fra ingeniør, byggesagkyndig, energikonsulent og lignende er ikke en del af pakkerne. Hvis opgaven kræver det, kan dette leveres som en ekstra ydelse på timebasis – på denne måde kommer I ikke til at betale for noget, der ikke er behov for. Spørg mig om et tilbud i det konkrete tilfælde.

Kan projektet efterfølgende ikke realiseres pga. byggetekniske forhold, som viser sig urealistiske, tilbydes en tilretning. Forhold, som ikke kan eller bliver afdækkes før projektstart – beskadiget sokkel, råd i tagkonstruktion, skimmelsvamp el. lign. ydes der ingen kompensation for.